skip to Main Content
0819996969 (8-23h) Thợ HN & HCM Trả trước -5% HN 2h, HCM 1-3 ngày Đổi 7 ngày

Hafele là một thương hiệu khá nổi tiếng. Có độ bền tốt và được nhiều công trình tín nhiệm. Các sản phẩm phụ kiện cửa được bảo hành trọn đời. Còn các loại tay co thủy lực bảo hành 2 năm.

HìnhSKUTênBrandsGiáMuahf:tax:pwb-brand
489.71.560Chốt xích Hafele Inox 304 mở hé chống trộm231K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
489.71.561Chốt xích Hafele màu vàng Gold mở hé chống trộm253K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
959.03.062Mắt thần (ống nhòm cửa) Đồng Hafele 16mm 200 độ - Bạc231K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
959.03.058Mắt thần (ống nhòm cửa) Đồng Hafele 16mm 200 độ - Vàng202K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
499.30.002Tay co thủy lực Hafele DIY 75-110cm 80kg, không giữ cửa, không chống cháy649K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.659Tay co thủy lực Hafele DCL11 85-95cm 60kg, giữ cửa, không chống cháy1,804K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.649Tay co thủy lực Hafele DCL11 85-95cm 60kg, không giữ cửa, chống cháy1,023K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.078Tay co thủy lực Hafele DCL11 ĐEN 75-110cm 80kg, có giữ cửa, không chống cháy2,431K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.653Tay co thủy lực Hafele DCL11 ĐEN 75-95cm 60kg, giữ cửa, không chống cháy1,705K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.643Tay co thủy lực Hafele DCL11 ĐEN 75-95cm 60kg, không giữ cửa, chống cháy1,023K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.239Tay co thủy lực Hafele DCL110 75-95cm 60kg, giữ cửa, không chống cháy1,683K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.229Tay co thủy lực Hafele DCL110 75-95cm 60kg, không giữ cửa, không chống cháy990K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.639Tay co thủy lực Hafele DCL15 75-110cm 80kg, có giữ cửa, không chống cháy2,563K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.629Tay co thủy lực Hafele DCL15 75-110cm 80kg, không giữ cửa, chống cháy1,617K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.689Tay co thủy lực Hafele DCL15 75-110cm 80kg, không giữ cửa, không chống cháy2,563K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.829Tay co thủy lực Hafele DCL15 75-125cm 100kg, không giữ cửa, chống cháy2,574K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.623Tay co thủy lực Hafele DCL15 ĐEN 75-110cm 80kg, không giữ cửa, không chống cháy1,991K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.669Tay co thủy lực Hafele DCL51 75-125cm 100kg, giữ cửa, không chống cháy3,069K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.819Tay co thủy lực Hafele DCL55 75-140cm 150kg, giữ cửa, không chống cháy4,730K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.568Tay co thủy lực Hafele DCL55 75-140cm 150kg, giữ cửa, không chống cháy4,235K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.84.769Tay co thủy lực Hafele DCL55 75-140cm 150kg, không giữ cửa, chống cháy4,235K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
499.30.003Tay co thủy lực Hafele DIY 75-110cm 80kg, giữ cửa, không chống cháy715K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
489.30.012Tay co thủy lực Hafele DIY 75-85cm 45kg, giữ cửa mở, không chống cháy473K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
489.30.011Tay co thủy lực Hafele DIY 85-95cm 60kg, giữ cửa, không chống cháy638K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.77.039Tay co thủy lực Hafele DIY 85-95cm 60kg, không giữ cửa, chống cháy627K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
489.30.010Tay co thủy lực Hafele DIY 85-95cm 60kg, không giữ cửa, không chống cháy627K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.77.119Tay co thủy lực Hafele Urban 85-110cm 80kg, giữ cửa, không chống cháy880K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.77.129Tay co thủy lực Hafele Urban 85-110cm 80kg, không giữ cửa, chống cháy792K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.77.139Tay co thủy lực Hafele Urban 85-125cm 100kg, giữ cửa, không chống cháy1,364K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.77.149Tay co thủy lực Hafele Urban 85-125cm 100kg, không giữ cửa, chống cháy1,276K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
931.77.049Tay co thủy lực Hafele Urban 85-95cm 60kg, giữ cửa, không chống cháy715K 

CK/COD Trả trước -5% HN 2h, SG 48h, Thuê thợ +phí

0819996969
hafele
[elfsight_countdown_timer id="1"]

Call Now

0
Back To Top